Arculat

Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány

Megrendelő: Paks Város
Projekt: Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány logojának elkészítése

Az alapítvány célja:

  • A tudomány, az anya­nyel­vi kultúra, a művésze­tek és a sport területén ki­ma­gaslóeredményt, kiváló tel­jesítményt fel­mu­tató 10-24 éves fi­a­ta­lok és a velük fo­g­la­kozófelnőttek ösztönzése a további si­ke­rek­re és eredmények­re, felkészülésükhöz szükséges feltételek biz­tosításának támogatása.
  • Ki­ma­gasló eredményt elért fi­a­ta­lok részére tanulmányok foly­tatásához ösztöndíj folyósítása.